Novinarska konferenca VKLJUČENOST za vse = PREDNOST za vse

Med povodi za diskriminacijo so na prvem mestu še vedno rasa, etnična pripadnost, narodnost, jezik, kultura, … Še vedno se opaža preveč sovraštva do tujcev, migrantov, pa tudi Romov, LGBTIQA+ oseb in invalidov.  Zakaj se danes to še vedno dogaja? Kaj sploh je diskriminacija? Kje se z njo največkrat srečujemo? In kaj lahko naredimo, da zagotovimo enake možnosti za vse?  

Preberi več

Vabilo – izkustvene delavnice Dostopnost ZaVse = spoštovanje ZaVse v juniju

Spoštovane in spoštovani,  vabimo vas na posebne dogodke – izkustvene delavnice Dostopnost za vse – spoštovanje za vse, za družbo brez diskriminacije.  Delavnice so namenjene predstavnikom nevladnih organizacij in predstavnikom javnih institucij, ki se srečujejo z vprašanji zaposlovanja invalidov, njihovo diskriminacijo pri zaposlovanju in dostopanju do grajenega okolja in informacij. Na delavnicah boste

Preberi več

Vabilo – Izkustvena delavnica Dostopnost ZaVse = Spoštovanje ZaVse v Kopru

Spoštovane in spoštovani, vabimo vas na poseben dogodek – izkustveno delavnico Dostopnost za vse – spoštovanje za vse, za družbo brez diskriminacije. Delavnica je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij in predstavnikom javnih institucij, ki se srečujejo z vprašanji zaposlovanja invalidov, njihovo diskriminacijo pri zaposlovanju in dostopanju do grajenega okolja in informacij. Na delavnici

Preberi več

Odpravimo diskriminacijo z Martino Ipša – v Hiši Sadeži družbe Žalec

V Žalcu smo organizirali drugega v seriji javnih dogodkov, namenjenih ozaveščanju o diskriminaciji, ki se odvija v okviru projekta ZaVse/4All – za družbo brez diskriminacije. V Hišo Sadeži družbe smo povabili različne organizacije, ki delajo s pripadniki različnih, diskriminaciji izpostavljenih družbenih skupin, pa tudi naše uporabnike, prostovoljce in drugo zainteresirano

Preberi več

Izkustvene delavnice, ki omogočajo spoznavanje različnih oblik invalidnosti

Zanimive delavnice v okviru projekta ZaVse/4All pritegnile veliko obiskovalcev. Pretekli petek smo v okviru projekta ZaVse/4All, za družbo brez diskriminacije, začeli z izvajanjem izkustvenih delavnic Dostopnost ZaVse = Spoštovanje ZaVse. Projekt, ki se je začel v februarju z analizo stanja na področju diskriminacije različnih ranljivih skupin, izvajamo Združenje izvajalcev zaposlitvene

Preberi več

Vabilo – Izkustvena delavnica Dostopnost ZaVse = Spoštovanje ZaVse v Murski Soboti

Spoštovane in spoštovani, vabimo vas na poseben dogodek – izkustveno delavnico Dostopnost za vse – spoštovanje za vse, za družbo brez diskriminacije. Delavnica je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij in predstavnikom javnih institucij, ki se srečujejo z vprašanji zaposlovanja invalidov, njihovo diskriminacijo pri zaposlovanju in dostopanju do grajenega okolja in informacij. Na delavnici boste

Preberi več

Vabilo – Izkustvena delavnica Dostopnost ZaVse = Spoštovanje ZaVse v Mariboru

Spoštovane in spoštovani, vabimo vas na poseben dogodek – izkustveno delavnico Dostopnost za vse – spoštovanje za vse, za družbo brez diskriminacije. Delavnica je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij in predstavnikom javnih institucij, ki se srečujejo z vprašanji zaposlovanja invalidov, njihovo diskriminacijo pri zaposlovanju in dostopanju do grajenega okolja in informacij. Na delavnici boste

Preberi več

ZaVse/4All – Družba brez diskriminacije

Projekt ZaVse/4All verjame v družbo brez diskriminacije in si s številnimi aktivnostmi prizadeva za njeno zmanjševanje ter pomembno prispeva k zavedanju, prepoznavanju in zmanjševanju problemov, ki se v družbi kažejo na področju neenakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, kot so Romi, instospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi. Skozi različne

Preberi več
Skip to content