Zanimive delavnice v okviru projekta ZaVse/4All pritegnile veliko obiskovalcev.

Pretekli petek smo v okviru projekta ZaVse/4All, za družbo brez diskriminacije, začeli z izvajanjem izkustvenih delavnic Dostopnost ZaVse = Spoštovanje ZaVse. Projekt, ki se je začel v februarju z analizo stanja na področju diskriminacije različnih ranljivih skupin, izvajamo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) in projektna partnerja Slovenska filantropija in Zavod Vozim.

Prva izkustvena delavnica je potekala v prostorih Centra Sonček v Ljubljani, nato pa sta ji sledili še delavnici v Mariboru in Murski Soboti.

Delavnice se prvotno dotikajo vpliva na spreminjanje stališč do zaposlovanja invalidov, predstavijo zakonodajne okvire njihovega zaposlovanja v običajnih okoljih in prednosti tako za invalide kot podjetja, ki se invalida odločijo zaposliti.   

Drugi del delavnice – izkustveni – ki so ga v Združenju izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije RS zasnovali skupaj z Društvom študentov invalidov Slovenije, pa udeležencem prek različnih postaj omogočil spoznavanje različnih oblik invalidnosti prek različnih simulacijskih iger in pripomočkov. Na izkustvenem delu delavnice se obiskovalci lahko soočijo z izgubo vida, kjer z zavezanimi očmi igrajo za slepe prilagojeno igro Človek ne jezi se ali se preizkusimo v kartah z brajevo pisavo. Spoznavajo črke v brajevi abecedi in se preizkusijo v branju knjig prilagojenih za slepe in slabovidne ter hoji z belo palico. Preverijo, kako deluje njihov tipni zvočni spomin, spoznajo, kako se lahko po bolezni ali nastopu invalidnosti soočiti z izgubo finomotorike ter se za nekaj minut prestavijo v vlogo invalida z okvaro hrbtenjače na invalidskem vozičku.

Na ta način se lahko udeleženci za kratek čas postavijo v vlogo invalida in tako spoznajo okolje na popolnoma drugačen način. Kot je povedala udeleženka prve delavnice v Ljubljani mag. Janja Ponikvar, direktorica organizacije Šentprima: »Delavnica Dostopnost ZaVse = Spoštovanje ZaVse nam je na zanimiv, praktičen in zelo domiseln način omogočila, da za trenutek poskušamo občutiti, kako je, če ne vidimo, kako je, če ne moremo hoditi….Delavnica mi je dala veliko novih informacij, predvsem pa nov pogled na oviranosti. Vsekakor menim, da  je nujno, da tovrstne delavnice postanejo del vzgojno-izobraževalnega sistema, že od vrtca naprej…. Ker samo na ta način lahko oblikujemo in razvijamo družbo, ki je odprta, vključujoča in strpna.”

Prav tako pa so se začele delavnice o veljavni zakonodaji na področju varstva pred diskriminacijo, ki sta jih v organizaciji Slovenske filantropije v četrtek predstavili pravnica Jana Huč Uršič in Nina Prešlenkova, svetovalka Zagovornika načela enakosti. Delavnice v tem sklopu naslavljajo predvsem varstvo pred diskriminacijo migrantov, socialno šibkih, LGBTQ+ in Romov. Delavnici, ki se je odvijala v Ljubljani, je sledil dogodek Veseli dan prostovoljstva, na katerem smo obiskovalce opozarjali na diskriminacijo in informirali s pomočjo različnih orodij. Najbolj obiskana je bila prav živa knjižnica, kjer so obiskovalci lahko iz prve roke spoznali izkušnje ljudi, ki so se z diskriminacijo že soočali, obiskovalci so se vključevali v interaktivne igre, kuhali pravo eritrejsko kavo ipd.

Z nizom tovrstnih delavnic, ki se bodo širom Slovenije odvijale še v juniju ter od septembra do decembra, bomo prispevali k zmanjševanju pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin ter aktivno soustvarjali Družbo brez diskriminacije.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content