Projekt ZaVse/4All verjame v družbo brez diskriminacije in si s številnimi aktivnostmi prizadeva za njeno zmanjševanje ter pomembno prispeva k zavedanju, prepoznavanju in zmanjševanju problemov, ki se v družbi kažejo na področju neenakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, kot so Romi, instospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi.

Skozi različne aktivnosti v okviru projekta vas bomo ozaveščali o veljavni zakonodaji in pravic na področju varstva pred diskriminacijo, o problematiki diskriminacije Romov, istospolno usmerjenih, beguncev in socialno šibkih, o načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij za invalide ter o tem, kako invalidi iz različnih skupin spoznavajo svet in okolje.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content