Informacije
in kontakt:

Pisarna projekta ZaVse/4ALL: 

ZIZRS, Zruženje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji

Linhartova 51, Ljubljana

T: 01 280 34 50
M:zizrs@siol.net

Partnerji projekta

ZIZRS

Linhartova 51

1000 Ljubljana:

T: 01 280 34 50

www.reha-slo.org

Slovenska filantropija

Cesta Dolomitskega odreda 11

1000 Ljubljana

T: 01 430 12 88

www.filantropija.org

Zavod VOZIM

Opekarniška cesta 15 a

3000 Celje

T: 05 913 07 13

http://www.vozim.si

ZaVse/4ALL je pobuda za manj diskriminacije in pomembno prispeva k zavedanju in zmanjševanju problemov, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi.

grafika zigzag
Projekt ZaVse/4ALL sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skip to content