Spoštovane in spoštovani, vabimo vas na poseben dogodek – izkustveno delavnico Dostopnost za vse – spoštovanje za vse, za družbo brez diskriminacije. Delavnica je namenjena predstavnikom nevladnih organizacij in predstavnikom javnih institucij, ki se srečujejo z vprašanji zaposlovanja invalidov, njihovo diskriminacijo pri zaposlovanju in dostopanju do grajenega okolja in informacij. Na delavnici boste imeli priložnost izkusiti, kako različne skupine invalidov spoznavajo okolje. Delavnica bo potekala v petek, 7. junija 2019, ob 10. uri v prostorih Središča Rotunda, Primorski družbeni center Koper, Destadijev trg 11, Koper. Vabilo s programom in spletna prijavnica za udeležbo sta priložena. Udeležba je brezplačna. Lepo vabljeni, da se udeležite izkustvene delavnice in s svojim sodelovanjem prispevate k zmanjševanju diskriminacije ranljivih skupin, med katerimi so tudi invalidi. Karl Destovnik, Predsednik skupščine ZIZRS vodilni partner projekta ZaVse/4ALL
Kategorije: AKTUALNO

Skip to content