V Velenju potekala že 12. izkustvena delavnica v okviru projekta ZaVse/4ALL

Velenje, 1. oktober 2019 – Invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi se pogosto srečujejo z oteženim dostopom do vsakodnevnih storitev in informacij. Z namenom ozaveščanja o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih skupin je v okviru Projekta ZaVse/4ALL včeraj potekal prvi del že 12. izkustvene delavnice, s katero snovalci projekta želijo spremeniti mišljenje družbe, da si tudi ranljive skupine zaslužijo osnovno spoštovanje, dostopnost do vsakdanjih storitev in vključenost v družbo. Drugi del izkustvene delavnice v Velenju pa bo potekal 9. oktobra 2019.

Projekt, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, se zavzema za družbo brez diskriminacije. Snovalci projekta povsod po Sloveniji organizirajo izkustvene delavnice in ozaveščevalne dogodke, s katerimi želijo okrepiti zavedanje o pomembnosti zagotavljanja enakih možnosti v družbi za vse – tudi za ranljive skupine. »Najpogostejše ovire, s katerimi se srečujejo invalidi na invalidskem vozičku so stopnice, odsotnost klančin, ali prestrme klančine, visoki robniki, okvarjena dvigala idr. Slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni se največkrat srečujejo z neprilagojenostjo dostopa do osnovnih informacij, skupno vsem pa so neenake možnosti pri zaposlovanju. V Sloveniji izvajamo premalo ukrepov, ki bi dostopnost do storitev in vključenost v vsakodnevne družbene aktivnosti omogočile tudi ranljivim skupinam, zato je pomembno da probleme naslovimo in jih tudi rešujemo,« sta razložili predstavnici ZIZRS Tita Destovnik in Tina Jerčič.

Na izkustveni delavnici so obiskovalci imeli priložnost spoznati ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ranljive skupine –  prebijanje ovir z invalidskim vozičkom, hoja z belo palico, branje Braillove pisave. Snovalci pa so predstavili tudi možnosti zaposlovanja invalidov in primere dobrih praks, ki so jih lahko deležni pri zaposlovanju.  Med glavne razloge za nizko brezposelnost invalidov v Sloveniji ter otežen dostop do vsakdanjih informacij, namreč spadata ne ozaveščenost podjetij in javnih institucij o vrstah invalidnosti ter ne prilagajanje na osnovne potrebe ranljivih skupin. »Obstaja več možnosti, kako vključiti invalide v delovni proces. Zelo pomembna je ocena invalida, nato vključitev v zaposlitveno rehabilitacijo, izvajanje usposabljanja ter po tem zaposlitev s prilagoditvijo delovnega mesta. To so osnovni in pomembni koraki pri zaposlovanju invalidov.« je na delavnici povedala Sonja Bercko Eisenreich iz Integra inštituta za razvoj človečkih potencialov Velenje, ki je predstavljala praktične primere pri zaposlovanju invalidov.

S primeri dobrih praks gradimo mostove

»Diskriminacija v pravem pomenu se je dandanes krepko spremenila. Iz neposredne se je prelevila v posredno, ki pa jo je težje prepoznati in opaziti. Projekt smo zasnovali s tem namenom, da družbo opozorimo na vse diskriminatorne prakse, kako v primeru diskriminacije ukrepati in koga prositi za pomoč. Hkrati pa želimo z večjo informiranostjo izkoreniniti prepričanje, da so ranljive skupine manj vredne, ter okrepiti zavedanje, da je osnovna človekova pravica ta, da je deležen spoštovanja, vključenosti in enakih možnosti,« je razložila Tita Destovnik, ki že vrsto let dela z invalidi v CenterKontura d.o.o.

Občina po meri invalidov

Velenje je mesto, ki je dostopno vsem ranljivim skupinam – starostnikom, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter osebam z drugimi oviranostmi. »V MO Velenje se zavedamo pomembnosti zagotavljanja dostopnosti do javnih institucij, osnovnih informacij in javnega prevoza za vse naše prebivalce. Zavzemamo se za aktivno vključevanje invalidov in ljudi z drugimi oviranostmi v vsakdanje življenje lokalne skupnosti, zato vsaka štiri leta pripravimo program za izboljšanje njihovih življenj,« so povedali v Mestni občini Velenje, ki je že od leta 2004 ponosna prejemnica listine Občina po meri invalidov.

Več informacij o diskriminaciji in zaposlovanju invalidov pa bo mogoče izvedeti že v sredo, 9. 10. 2019, ko bo v Velenju, prav tako v sejni sobi Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, nova delavnica, ki bo vsebinsko in izkustveno nadgrajevala današnjo.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content