Izenačevanje možnosti za invalide do grajenega okolja in informacijskih tehnologij.

Celje, 10. 9. 2019 – Vprašanje dostopnosti do grajenega okolja in informacij je osnovna človekova pravica, ki je deležna posebne pozornosti prav pri invalidih. Teh je na svetu po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije več kot 650 milijonov. Številke pa so še višje, če pogledamo širše in prištejemo še vse tiste, ki sicer niso invalidi, a se v nekaterih primerih ali v določenem življenjskem obdobju znajdejo v položaju, v katerem so tako ali drugače funkcionalno ovirani. V takšni vlogi se lahko znajde prav vsak, naj si bo to ob začasno ali trajno oteženem ali preprečenem normalnem delovanju dela telesa. Prav zato to pomembno vprašanje zahteva jasne smernice pri zagotavljanju univerzalnih človekovih pravic ter pravno zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja.

S prvim od treh izobraževanj v okviru projekta ZaVse/4All, ki se zavzema za družbo brez diskriminacije, smo se včeraj v Celju dotaknili teme dostopnosti grajenega okolja in informacijskih tehnologij, ki so invalidom zagotovljene s Konvencijo o pravicah oseb s funkcionalnimi oviranostmi. Osnovni namen izobraževanja, ki ga je v organizaciji Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS (ZIZRS) izvedel dr. Richard Sandi iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, je bil udeležence seznaniti s tem, kako pomembno je pri načrtovanju stavb, cest, … upoštevati različne dokumente in standarde, da bo dostopanje do grajenega okolja in informacijskih tehnologij za invalide čim večje. Le tako se bodo lahko enakopravno in brez diskriminacije lahko vključevali v družbo.

Uvodoma je po pozdravnem govoru Karla Destovnika, predsednika skupščine ZIZRS in vodilnega partnerja projekta ZaVse/4All, nagovorila tudi podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek. Navezala se je na lastne izkušnje z dostopnostjo pri uporabi otroškega vozička za dvojčke in zagotovila, da se v Mestni občini Celje še posebej zavzemajo za pridobitev certifikata Občine po meri invalidov.

Pri načrtovanju dostopnosti grajenega okolja je nujno upoštevati vse ključne predpise, med njimi najpomembnejšega Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) ter nacionalnih usmeritev in akcijskih programov, ki se tičejo Strategije Dostopne Slovenije (Nacionalnih usmeritev za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide).

Ker se invalidi v praksi še vedno soočajo s stalnimi ovirami pri izobraževanju, usposabljanju, sodelovanju v kulturnih in prostočasnih dejavnostih ter pri uveljavljanju osnovne pravice do mobilnosti, je nujno poskrbeti ne le za dosledno upoštevanje, pač pa tudi izvajanje zakonov in ukrepov v praksi povsod, še posebej v javnih ustanovah. Le tako bodo invalidi deležni izenačevanja možnosti za vse.

Včerajšnje izobraževanje bodo s prikazom konkretnih primerov izvedli še oktobra v Mariboru in novembra v Ljubljani. Že danes pa so se izvajalci skupaj s predstavniki Društva študentov invalidov mudili v Ljubljani, kjer so na izkustveni delavnici Izkušnja spreminja – dostopnost za vse = spoštovanje za vse obiskovalcem omogočili, da se seznanijo z doživljanjem sveta različnih skupin invalidov, kot so slepi in slabovidni, gibalno ovirani ali ljudje z motorično okvaro. Tovrstnih delavnic bo to jesen po celi Sloveniji še 20.

Projekt ZaVse/4ALL, ki so ga sooblikovali v ZIZRS, Slovenski filharmoniji in Zavodu VOZIM, pomembno prispeva k reševanju problema enakih možnosti za vse, kar je izpostavljeno že s sloganom VKLJUČENOST in DOSTOPNOST za vse = PREDNOST in SPOŠTOVANJE za vse in k diskriminaciji pristopili drugače, na svež način, in zavedanjem, da smo vsi soodgovorni, da ustvarimo pogoje za manj diskriminacije ter odprli dialog za iskanje rešitev in njihovo realizacijo ter poslušanje drug drugega.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content