Včeraj je na Ptuju potekala že 13. izkustvena delavnica v okviru projekta ZaVse/4All, s katero želimo lokalno in širšo javnost ozaveščati o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih skupin ter spremeniti mišljenje družbe, da si tudi ranljive skupine zaslužijo osnovno spoštovanje, dostopnost do vsakdanjih storitev in vključenost v družbo.

»Ključno pri obravnavi problematike invalidov je odprava ovir s kateri se skupine s funkcionalno oviranostjo (ljudje s prizadetostjo sluha, vida, oteženimi gibalnimi sposobnostmi, idr…) vse pogosteje srečujejo. Pri tem ločimo med ovirami grajenega okolja, komunikacijskimi ter ovirami pri dostopu do informacij. V Sloveniji je izvedenih premalo ukrepov, ki bi izboljšali dostopnost osebam s funkcionalno oviranostjo. Zato je ključno, da problematiko oseb s funkcionalno oviranostjo ustrezno naslovimo in tako v prihodnje izboljšamo njihov družbeni položaj.« je povedala Mateja Krvina iz Zavoda Vitis Ptuj, člana Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS.

Snovalci so na delavnici poleg izkustvenega dela in spoznavanja doživljanja sveta invalidov predstavili tudi možnosti zaposlovanja invalidov in primere dobrih praks, ki so jih lahko deležni pri zaposlovanju, saj med glavne razloge za nizko brezposelnost invalidov v Sloveniji ter otežen dostop do vsakdanjih informacij še vedno spadata ne ozaveščenost podjetij in javnih institucij o vrstah invalidnosti ter ne prilagajanje na osnovne potrebe ranljivih skupin. »V Sloveniji bilo lani vseh zaposlenih nekaj manj kot 900 tisoč, od teh je bilo zaposlenih nekaj več kot 34 tisoč invalidov, ki so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Invalidi se še vedno srečujejo s tako imenovano prikrito diskriminacijo, saj v samih postopkih za zaposlitev niso izbrani, ker bi bila zanje potrebna prilagoditev delovnega mesta in okolja. « je povedala Tina Jerčič, predstavnica ZIZRS.

Tudi Ptuj je mesto, ki je dostopno vsem ranljivim skupinam – starostnikom, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter osebam z drugimi oviranostmi – in je že od 2012 ponosna prejemnica listine Občina po meri invalidov. »V MO Ptuj se zavedamo pomembnosti zagotavljanja dostopnosti do javnih institucij, osnovnih informacij in javnega prevoza za vse naše prebivalce. Zavzemamo se za aktivno vključevanje invalidov in ljudi z drugimi oviranostmi v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. Zato je bilo tudi marca 2019 pripravljeno poročilo o izvedbi akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v MO Ptuj,« so povedali v Mestni občini Ptuj.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content