Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki ga po svetu obeležujemo na današnji dan, 3. 12., je leta 1992 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom ozaveščanja o problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa invalidov. Letos spodbuja invalide k aktivnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih nalog v družbi.

Predstavniki projekta ZaVse/4ALL pa smo tudi v tem tednu izvedli doživljajsko izkustvene delavnice, ki so se odvijale v Postojni in v Kranju.

Na delavnici v Postojni sta včeraj projekt ZaVse/4All predstavili Andreja Tasič in Ksenija Bratuš Albreht. Delavnica je še vedno slonela na pridobivanju lastnih izkušenj pri vpogledu v življenje osebe z gibalno ali senzorno oviranostjo.

Tudi danes, na mednarodni dan invalidov, je v Kranju potekala delavnica, ki je imela namen ozavestiti prepreke zaposlovanja, s katerimi se srečujejo invalidi ter osebe s funkcionalno oviranostjo.

Snovalci projekta želimo širiti ozaveščanje o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih skupin. Na delavnicah smo tako snovalci projekta predstavili spodbude za večje zaposlovanje invalidov oziroma možnosti izboljšanja njihovega vključevanja na trg dela. Kljub pozivu ZN o spodbujanju invalido k aktivnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih nalog v družbi, pa je bilo »v Sloveniji lani vseh zaposlenih nekaj manj kot 900 tisoč ljudi, od tega je bilo zaposlenih nekaj več kot 34 tisoč invalidov, ki so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Invalidi se še vedno srečujejo s tako imenovano prikrito diskriminacijo, saj v samih postopkih za zaposlitev niso izbrani, ker bi bila zanje potrebna prilagoditev delovnega mesta in okolja. Zato jih zelo malo zaseda vodstvene položaje v podjetjih.« je povedala Ksenija Bratuš Albreht, vodja tima zaposlitvene rehabilitacije iz Šentprime, Zavoda za rehabilitacijo in izobraževanje.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content