V Murski Soboti in Novem mestu sta potekali že 23. in 24. izkustveni delavnici, ki smo jih izvedli z namenom ozaveščanja o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih skupin je v okviru Projekta ZaVse/4ALL.

Po predstavitvi zakonodajnih okvirov ter spodbud pri zaposlovanju invalidov, s katerimi snovalci projekta želijo okrepiti zavedanje o pomembnosti zagotavljanja enakih možnosti v družbi za vse njene člane, tudi za ranljive skupine, so imeli obiskovalci priložnost spoznati ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ranljive skupine – prebijanje ovir z invalidskim vozičkom, hoja z belo palico, branje brajice, …

Z obiskovalci so ugotovili, da sta poglavitna razloga za brezposelnost invalidov v Sloveniji in njihovo oteženo dostopanje do informacij, še vedno neozaveščenost podjetij in javnih institucij ter nepoznavanja potreb oseb s funkcionalno oviranostjo. »Prikrita diskriminacija ranljivih skupin je dandanes še vedno prisotna. Pri zaposlovanju invalidov smo velikokrat priča temu, da nepoznavanje prava škoduje. Marsikateri delodajalec se ne zaveda, da so prilagoditve delovnega okolja za invalide podprte s strani države.« je po izvedbi delavnic dejala Andreja Tasić, strokovna sodelavka pri projektu ZaVse/4ALL.

V obeh občinah si prizadevajo mesto čim bolj prilagoditi ranljivim skupinam – predvsem starostnikom in osebam s funkcionalno oviranostjo. Cilj delavnic pa je bil tudi opozoriti na še vedno obstoječe izzive, ki jih občini imata ter na ta način spodbuditi občini k razreševanju izzivov.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content