V tem tednu smo se mudili v Trbovljah, Kočevju in na Ptuju, kjer so predstavniki projekta ZaVse/4ALL na doživljajskih delavnicah Dostopnost za vse = Spoštovanje za vse omogočili zbranim spoznavanje doživljanja sveta oziroma okolja s strani različnih skupin invalidov. Hkrati pa so spoznavali tudi možnosti in spodbude za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela.

Invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi se še vedno prepogosto srečujejo z oteženim dostopom do vsakodnevnih storitev in informacij – zaposlovalci se namreč pogosto ne upajo odločiti za zaposlitev invalida. Poglavitna razloga za brezposelnost invalidov v Sloveniji in njihovo oteženo dostopanje do informacij predstavlja neozaveščenost podjetij in javnih institucij  nepoznavanja potreb oseb s funkcionalno oviranostjo.

Po podatkih SURSa je bilo v Sloveniji leta 2018 med prebivalstvom 160.000 do 170.000 invalidnih oseb in ljudi z drugimi oviranostmi. »Prikrita diskriminacija ranljivih skupin je dandanes še vedno prisotna. Pri zaposlovanju invalidov smo velikokrat priča temu, da nepoznavanje prava škoduje. Marsikateri delodajalec se ne zaveda, da so prilagoditve delovnega okolja za invalide podprte s strani države.« je povedala Darja Jamnik iz podjetja Želva d.o.o., kjer skrbijo za zaposlovanje in usposabljanje oseb s posebnimi potrebami ter drugih težje zaposljivih oseb ter iskanje novih zaposlitvenih priložnosti zanje.

Cilj delavnic je bil tudi opozoriti na še vedno obstoječe izzive, ki jih občine imajo ter jih na ta način spodbuditi k razreševanju izzivov. Delavnice opozarjajo na to, da zagotovitve zakonskega minimuma niso dovolj, saj se v realnem življenju ljudje srečujejo z ovirami, ki so večini neopazne, njim pa predstavljajo nepremagljive prepreke (nepravilno izvedene, prestrme klančine, ne ustrezni WC-ji, brezplačen in dostopen javni prevoz za gibalno ovirane…).

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content