Po Celju in Mariboru, je tudi v Ljubljani potekalo izobraževanje o standardih za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij v okviru projekta ZaVse/4ALL.

V okviru Projekta ZaVse/4ALL je včeraj v Ljubljani potekalo izobraževanje o standardih za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij. Snovalci projekta želijo širiti ozaveščanje o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih skupin. Ena izmed njih so gotovo tudi invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi (ljudje s prizadetostjo sluha, vida, oteženimi gibalnimi sposobnostmi, idr…), ki se pogosto srečujejo z oteženim dostopom do vsakodnevnih storitev in informacij. »Naš cilj je spremeniti mišljenje družbe in opozoriti, da je za skupno dobro vseh nujno zagotoviti osnovno spoštovanje, dostopnost do vsakdanjih storitev in vključenost v družbo vseh njenih članov,« je povedal Karl Destovnik, predsednik ZIZRS.

Projekt ZaVse/4ALL, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, je nastal kot posledica pobude podane s strani zagovornika načela enakosti Republike Slovenija. Njegov cilj je nasloviti dostopnost, vključenost in spoštovanje ranljivih skupin v družbi. Za to je ključnega pomena informiranost, ki pa je pogosto problematična.  »Informiranje družbe o invalidih pogosto poteka na neetičen, neprofesionalen način, s t.i. senzacionalistično tehniko. Tako se v javnosti ustvari vtis, ki ranljive skupine predstavlja v negativni luči. Zadeve, ki bi jih bilo potrebno urediti, pa ostanejo prikrite. Po drugi strani pozitivni dogodki pogosto ostanejo spregledani,« je izpostavil Karl Destovnik, predsednik ZIZRS. Problematiko diskriminacije ranljivih skupin želi projekt približati družbi preko izkustvenih delavnic in izobraževanj, odprtih za vse ter namenjenih zlasti nevladnim organizacijam (NVO) in javnim institucijam.

Čeprav temeljna slovenska in  mednarodna  zakonodaja s področja dostopnosti grajenega okolja in informacij za invalide ureja to področje, pa strokovnjaki ugotavljajo, da obstajajo težave na področju njene implementacije. Dr. Richard Sendi iz Urbanističnega inštituta Slovenije je izpostavil: »V Sloveniji je izvajanje sprejetih ukrepov na področju dostopnosti invalidov pomanjkljivo. Preveč je težav, ki niso sistemsko urejene, temveč se rešujejo zgolj na posameznih resorjih.« Ob tej je poudaril, da so bili storjeni nekateri pozitivni premiki, a premalo: »Predvsem kar se tiče gluhih in naglušnih.«

Analiza, ki so jo snovalci projekta opravili z nevladnimi organizacijami je pokazala, da so invalidi najbolj diskriminirani na treh področjih: 1.) splošno vključevanje v družbo, 2.) dostopnost do grajenega okolja ter 3.) zaposlovanje. Ob tem izpostavljajo, da je bilo do danes v Sloveniji izvedeno premalo število ukrepov, ki bi uspešno naslovili problematiko oseb s funkcionalno oviranostjo.

Ovire, s katerimi se invalidi pri dostopanju do grajenega in komunikacijskega okolja srečujejo vsak dan, ne zajemajo zgolj najbolj očitnih arhitekturnih in tehnoloških preprek (npr. preozki parkirni prostori, visoki cestni robniki, otežen dostop do javnih postajališč, neustrezni sanitarni prostori, preozka/pretesna vhodna vrata, stopnice idr…), temveč tudi komunikacijske ovire (neobstoju tolmačev, podnapisov, prilagojenosti spletnih strani idr…). Slednje so težje zaznavne, a imajo pomemben vpliv na kvaliteto življenja. Nanašajo se predvsem na prepreke pri dostopu do informacij in izvirajo iz slabe ozaveščenosti družbe o problematiki invalidnosti.

Projekt ZaVse/4ALL želi izboljšati seznanjenost in zavedanje slovenske družbe o pomembnosti zagotavljanja enakih možnosti v družbi. Za vse njene člane.

Občina po meri invalidov

Mestna občina Ljubljana je že od leta 2009 prejemnica listine »Občina po meri invalidov«, ki jo občinam podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenje. Listina dokazuje in zavezuje lokalno skupnost k sprejemanju in izvajanju aktivnosti za zagotavljanje dostopnosti do grajenega okolja, informacij in drugih storitev z raznovrstnih področji za osebe z različnimi oblikami oviranostmi.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content